IUS: Hrasnička cesta 15, 71210 Sarajevo, BiH
 +387 33 957 224

 +387 33 957 218

   jhasic@ius.edu.ba