Moja Praksa

Gdje teorija susreće praksu


O programu Moja Praksa


IUS, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) putem projekta "Partnership for Innovation", implementira program praktične obuke iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) za mlade "Moja praksa.

Program praktične obuke ˝Moja Praksa˝ je fokusiran na informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) sa ciljem povezivanja mladih sa IKT lokalnom BiH poslovnom zajednicom. Program uključuje treninge i sticanje praktičnog iskustva iz oblasti tehnologija i metodologija/vještine programiranja, sa radom na stvarnim projektima predloženim od strane IKT kompanija.

Studenti i učenici učestvuju u programu praktične obuke “Moja praksa” u roku od jednog semestra u toku svojih studija. Program “Moja praksa” se organizuje dva puta u toku školske godine (oktobar – decembar i mart-juni).

Projekti su osmišljeni i nadgledaju ih kompanije koje učestvuju u praksi čime se praktikantima daje prilika da se upoznaju sa stvarnim poslovnim okruženjem i steknu praktično iskustvo, ostvare poslovne kontakte, te dobiju povjerenje za uspjeh na tržištu rada. Ovom inicijativom stvara se preduslov da se mladima otvore vrata lokalnih IKT kompanija, u čijim se rukama nalazi njihova budućnost.

Oni kažu


"Program je savršena prilika za nas, studente, da steknemo iskustvo i spremimo se za rad nakon studija"

Benjamin Talić, Student

"Primjetio sam da ste naučili raditi u timu, dijeliti znanja i pomagati jedni drugima. To pokazuje je program bio uspješan"

Damir Opalka, Mentor

Naš Način RadaTeoretska Podloga


12 sati


Radionice će se sastojati od modula koje će pokrivati tipične poslovne i tehnološke vještine koje se svakodnevno koriste u radu:

  • Upravljanje projektima, timski rad, prezentacijske i komunikacijske vještine...)
  • Tehnološke radionice (biti će krojene za potrebe specifičnih projekata)

Praktični Rad


90 sati


Lokalna ICT poduzeća koja sudjeluju u programu „Moja praksa“, predložiti će projektne aktivnost, koje mogu biti dijelovi njihovih postojeći projekata ili neki prototipovi koji timovi mogu jednostavno implementirati u svom okruženju. Poduzeća će delegirati mentore koji će provesti tehničke treninge za vrijeme radionica, odnosno pripremu za rad na projektima, te nakon toga voditi timove za vrijeme trajanja programa.

Dodjela diploma


Nakon završenog ciklusa, svim kandidatima koji su uspješno i redovito pohađali program, biti će uručene diplome.


Kompanije koje sudjeluju na projektu
“Moja praksa” internships and Work Ready Now programs at IUS are made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this webpage are the responsibility of the Partnership for Innovation project and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


Kontaktirajte nas na: mojapraksa@students.ius.edu.ba