Work Ready Now!

Unaprijediti nove vještine

Prijave za program Work Ready Now

Zadovoljstvo nam je da Vas obavjestimo da su prijave za Program "Work Ready Now"" otvorene.

Trajanje programa 1.-16. Juli 2015

Prijava


O programu Work Ready Now !


Work Ready Now! (WRN!) program je osmišljen od strane EDC, a trenutno se izvodi u devet zemalja. WRN! je participativan, aktivan i hands-on, tako da mladi aktivno sudjeluju u procesu učenja, imaju priliku uvježbati i unaprijediti nove vještine, steći samopouzdanje potrebno za pronaći i zadržati radno mjesto.

WRN! trening se fokusira na razvoj i jačanje osnovnih vještina koje su potrebne kako bi pronašli posao i bili uspješni na radnom mjestu. Tijekom programa, mladi odrede svoje osobne radne ciljeve i prepoznaju korake za njihovo ostvarivanje. Cijeli Work Ready Now! program trajanja je oko 100 sati, a organiziran je u sljedećih 8 modula.

ModuliUvodni Modul

Glavne teme: očekivanje; ciljevi i pregled; agenda treninga; raditi kao tim; izgradnja povjerenja; postavljanje normi; grupna odgovornost; praćenje svoga učenja

Modul 1: Osobni razvoj

Glavne teme: identifikacija vrijednosti i interesa; procjena atributa i vještina; identifikacija stilova i strategija učenja; postavljanje ciljeva, planiranje i praćenje napretka

Modul 2: Interpersonalna komunikacija

Glavne teme: govorenje i slušanje; praćenje i davanje instrukcija; komunikacija u radnom okruženju; raditi kao član tima; služba za korisnike

Modul 3: Radne navike

Glavne teme: identificiranje i prijave za radno mjesto; intervju; ponašanja i stavovi na radnom mjestu; upravljanje vremenom; balans između privatnog i profesionalnog života

Modul 4: Leadership

Glavne teme: karakteristike učinkovitog vođe; stilovi vodstva, organiziranje i motiviranje drugih; team building, rješavanje problema i rješavanje sukoba

Modul 5: Uvod u Poduzetništvo

Glavne teme: vrste poduzeća, karakteristike poduzetnika, poduzimanje rizika, samo-procjena o tome jeste li ili ne spremni za poduzetništvo

“Moja praksa” internships and Work Ready Now programs at IUS are made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this webpage are the responsibility of the Partnership for Innovation project and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


Kontaktirajte nas na: mojapraksa@students.ius.edu.ba